Saturday, March 6, 2010

Правилното място на църквата е да дава моралните позиции за останалите области на човешко управление – себевладеене (т.е. самоуправление, индивидуално поведение), семейно управление, търговско/икономическо управление и държавно управление – като издига Христос и библейския морал. Само по този начин те ще се съобразяват с единен закон и единен стандарт. Само тогава би се осъществила мечтата […]

{ 1 comment }