Sunday, April 4, 2010

Възкресението на Христос е основа на християнската вяра. А християнството е основния двигател за развитието на обществото.

{ 1 comment }