Day: 11.11.2010

Християнство

Живи ли са растенията?

Живи ли са растенията? от Джон Д. Морис, Ph. D. Оригинална страница на статията на английски език: http://www.icr.org/article/are-plants-alive/ (Morris, J. 1991. Are Plants Alive? Acts & Facts. 20: (9)) Превод и права върху превода: Михаил Матеев, http://MihailMateev.com, 2010 Една от най-често срещаните грешки, правени днес, дори от вярващи в Библията християни, е да се опитва да се разбере периода на творението и съответните процеси според съвременните процеси и нашия собствен опит. Същото може да се каже за периодите между края на творението и проклятието, между проклятието и Потопа, както и самия Потоп. Тези времена на чудеса са били толкова силно различаващи се от съвременността, че всякакъв опит да бъдат разбрани според днешните стандарти е обречен на провал. Съвременния св...