Десетте „Не можете“

Десетте „Не можете“ на Хенри Бьоткер, (1873–1962):

* Не можете да постигнете просперитет, като обезкуражавате спестовността.
* Не можете да подсилите слабия, като отслабите силния.
* Не можете да помогнете на малките хора, като очерняте големите хора.
* Не можете да издигнете работника на заплата, като свлечете работодателя, който дава тази заплата.
* Не можете да помогнете на бедния, като унищожите богатия.
* Не можете да създадете надеждна гаранция на взетите назаем пари.
* Не можете да подпомогнете братството между хората, като подбуждате класова омраза.
* Не можете да сте в безопасност, като харчите повече отколкото печелите.
* Не можете да изградите характера и смелостта, като разрушавате инициативността и независимостта на хората.
* И не можете да помогнете на хората завинаги, като правите вместо тях това, което те могат и трябва да правят за себе си.

Бьоткер е бил презвитериански християнски служител и виден консерватор и десетте “Не можете” са били цитирани многократно, а също така и от президента Рейгън (също виден християнин). Погрешно десетте „Не можете“ се приписват на Линкълн.

http://en.wikipedia.org/wiki/William_J._H._Boetcker

Превод: Михаил Матеев
При копиране на текста – винаги трябва да укажете източника чрез действаща хипервръзка  – http://mihailmateev.com