Благотворителност

Благотворителността е изключително християнска характеристика. Характеристика на християнската цивилизация.

Благотворителността е станала отличителен белег на християнския Запад, и дори кръстоносните походи от Средните Векове не могат да скрият постиженията. Историкът У. Е. Х. Леки изтъква, че християнският отговор на физическите нужди на човечеството – благотворителността – е едно от големите постижения на Църквата след падането на Рим. С думите на Леки, „несъмнено никои от постиженията на християнската Църква не са наистина по-велики от онези, чрез които тя е повлияла в областта на благотворителността.”[34] “Няма период в историята, който да показва повече жестокост, безнравственост и фанатизъм от кръстоносните походи; но заедно с военния ентусиазъм, и с почти всеобщата поквара и корупция, е имало и обширно благотворително движение, което покрива християнския свят с болници за облекчение на проказата, и което се е борили благородно, макар и неефективно, с многото форми на страдание, което са били създадени.”[35]Накрая, Леки заключава, че „висшата концепция, която е била формирана относно светостта на човешкия живот, защитата на децата, издигането и окончателното освобождаване на робите, потискането на варварските игри, създаването на обширна и разнообразна благотворителна организация, и образованието на въображението по християнски тип, основават заедно движение на филантропия, което никога не е имало паралел или е било достигано в езическия свят.”[36] Това са някои от постиженията, особено имайки предвид, че има хора, които са със силно желание да отрекат, че каквото и да добро нещо е излязло от средновековната църква.

Има причини за света, такъв какъвто го познаваме, като Реформацията е велик опит на християните да възвърнат загубените позиции. Не е изненадващо, че откриваме възстановяването на личната независимост и свобода,  там където Реформацията е най-активна, заедно с началото на нов подтик в технологичното и икономическо развитие.

(Из първа глава на „Смисълът на вашите пари“ от Йън Ходж)

Християнската благотворителност, за разлика от държавно финансираните социални помощи, е човеколюбива. Тя води до изграждане на характера на онзи, на когото се дава тази помощ. Това се дължи на факта, че християнската благотворителност е частна. Извършва се от отделни хора, и се дава на отделни хора. Тъй като християнството има принцип от локалното към глобалното, то този принцип се спазва и тук. Даването се прави в местната общност /улица, квартал, град, държава/. Благотворителят и получаващият се познават и има лична отговорност за правилното и праведно използване на даденото. По този начин се изгражда отговорност в характера.

Във времената на Стария завет в Израел на всяка трета година се е давал годишен десятък от годишната печалба за бедните, но праведни, членове на обществото. Веднъж на три години. Защо не съответен процент всеки месец, (както всеки месец се раздават държавните помощи)? За да могат бедните да се научат на управление на парите (бюджетиране), както и да не развиват зависимост към тази помощ.

Има различни начини да се помогне. Обикновено свързваме благотворителността с даване на дрехи и храна. Но тези организации, които ви представям, се занимават със събиране на пари (fund raising) и за неща, които не са еднократни и кратки във времето, а имат дълготраен ефект в общностите, в които се използват. По този начин ефектът от вашите дарени пари е дългосрочен.

Можете да разгледате следните благотворителни организации:

Едната организация се нарича Лайф Аутрийч Интернешънъл (мой свободен превод: Достигане с живот). Дългосрочният им проект е изкопаване на кладенци.

Втората организация е Презънт Ейд (свободен превод: Подарък-помощ). Дарявате определена сума от името на ваш познат, който получава като подарък картичка-символ на дареното.

Всички благотворителни възможности можете да разгледате, като изберете категорията Благотворителност.

Всяка седмица представям по една възможност за благотворителност. Следващата седмица ще представя организацията Презънт Ейд с една от нейните възможности.