За сайта

Този сайт е посветен на идеята, че християнството е практическо и дава отговор на всеки въпрос в този живот. Ето защо стремежът е да се покаже, че то наистина дава тези отговори.

Името „Нова България“ идва по подобие на Нова Англия – областта, която пилигримите и пуританите заселват през 17-ти век. Пуританите са английски заселници, които напускат Англия, след като не са съгласни с реда в англиканската църква (със силни остатъци от римокатолицизма), и се заселват в съвременните Североизточни САЩ. Пуританите назовават така земята, в която живеят, защото са се надявали, че като живеят богоугоден живот и се види, че техният опит е успешен, стара Англия ще им подражава и ще установи църковен ред, подобен на техния.

Тъй като в България по същество никога не е имало християнско влияние върху личния живот на отделния човек, дотолкова, че да това да донесе до повсеместно християнизиране на обществото, този сайт иска да даде християнска гледна точка относно общественото устройство от библейска гледна точка.