Рейгън за демокрацията

Всички знаем думите на Чърчил за демокрацията:

Никой не твърди, че демокрацията е съвършена или премъдра. Всъщност тя е най-лошата форма на управление, с изключение на всички останали, пробвани някога.

Уинстън Чърчил

Немного известно е друго негово твърдение:

Най-добрият довод срещу демокрацията е петминутен разговор с редовия избирател.

Уинстън Чърчил

Все пак Чърчил не дава отговор какво крепи демокрацията. Tова прави Роналд Рейгън:

Някой някога е казал, че всяка форма на управление има една черта характерна за нея, и че ако тази характеристика се изгуби, управлението пропада. При монархията това е привързаността и уважението към кралското семейство. Ако те се изгубят, монархът пада. При диктатурата е страхът. Ако хората престанат да се страхуват от диктатора, той ще изгуби властта си. При представително управление като нашето това са моралните добродетели. Ако добродетелите изчезнат, управлението пропада. Дали не избираме пътища, които са политически изгодни, но морално съмнителни? Дали всъщност не губим моралните си добродетели? . . . Ако да, тогава сме по-близо до бунището на историята отколкото предполагаме.

Роналд Рейгън

Западната демокрация има своите корени в Западното християнство, което издига Божият закон от Петокнижието (първите пет книги от Библията) като морален съдник над всички крале и графове на Запад, и пред който закон всички те са били държани отговорни. Оттам и добродетелите, за които говори Роналд Рейгън, са християнските добродетели и нормативи.

Роналд Рейгън, освен президент на САЩ, беше и посветен християнин. Само християнин може да има силата да предизвика комунистическата „империята на злото“ СССР и икономически да я съсипе. Атеизмът няма такава сила.