Етикет: Денис Пийкок

Държава, Общество, Християнство

Правилното място на църквата спрямо останалите институции

Правилното място на църквата е да дава моралните позиции за останалите области на човешко управление - себевладеене (т.е. самоуправление, индивидуално поведение), семейно управление, търговско/икономическо управление и държавно управление - като издига Христос и библейския морал. Само по този начин те ще се съобразяват с единен закон и единен стандарт. Само тогава би се осъществила мечтата на всеки българин за равенство пред закона. Ето обобщено какво казва Денис Пийкок в своята книга Всемогъщият и синове: Да правиш бизнес по Божия начин, 10 гл.: За да обясним по-добре тази диаграма, ето някои цитати от книгата (цитираната книга е Да спечелим битката за умовете на хората, гл. 2): (още…)...