Добротата на негативния закон

Негативното схващане за закона дава двойна полза: първо, то е практично, тъй като негативното схващане на закона се справя реалистично с конкретно зло. То заявява, „Не кради,” или „Не лъжесвидетелствай.” Така негативното изявление се справя с конкретно зло пряко и ясно: забранява го, прави го незаконно. Така законът има скромна функция; законът е ограничен, и следователно държавата е ограничена. Държавата, като налагаща закона институция, е ограничена до справяне със злото, не до контролиране на всички хора.

Второ, и пряко свързано с тази точка, негативното схващане на закона осигурява свобода: освен в забранените области, целият живот на човека е отвъд обсега на закона, и законът по неизбежност е безразличен към него. Ако заповедта казва, „Не кради,” това означава, че законът може да управлява само кражбата: той не може да управлява или контролира честно придобитата собственост. Когато законът забранява богохулството и лъжесвидетелството, той гарантира, че всички други форми на говорене имат свобода. Негативността на закона е запазването на позитивния живот и на човешката свобода.

Част от Институти на библейския закон, глава 3, част 1: Негативизмът на Закона

Ръшдуни го е казал достатъчно ясно и е показал достатъчно ясно: Негативността на закона е запазването на позитивния живот и на човешката свобода.

От друга страна, позитивният закон води до тоталитарна държава и повсеместен и всеобхватен контрол. Описание на този позитивен закон се намира по-нататък в цитираната част от 3 глава в тази книга.

Историческите примери показват, че там, където се прилага Мойсеевия закон – било в древен Израел (Давид, Соломон), било през средновековна Западна Европа (икономически растеж), или колониална пуританска Америка (17 век – пуритани, пилигрими) – икономиката е процъфтявала. И обратно – там, където имаме позитивен закон, намесата на държавата в икономиката е силна и обикновено става дума за управление от социалистически тип.

Прочетете цитата горе и поне за малко си помечтайте да живеете в свободна държава, в която законът е негативен – т.е. сте свободни във всичко, с изключение на забранените от закона неща. След това можете да споделите част от мечтите си тук!