Изчисления при спестяване за пенсия в лична сметка

Малко изчисления лесно показват логиката да се спестява в лична сметка, вместо държавното осигуряване.

Доста лесно може да се види, че при внасяне на една и съща сума в лична сметка, сравнено с държавното пенсионно осигуряване, се получава по-голяма сума на теглене след оттегляне от активна дейност, отколкото при държавната пенсия.

Освен това надпарите в личната ви сметка имате пълен контрол, докато над държания пенсионен фонд нямате никакъв контрол.

По-долу са показани 2 варианта на месечни вноски от 100 и 200 лв на месец в продължение на 5, 10, 15, 25, 30, 35 и 40 години, при различни средногодишни лихвени проценти. Изчисленията са точни.

На следващата картинка е показано каква сума ежемесечно би могъл да тегли човек от фонда, която е събрал за пенсия. Показани са два варианта за 50 000 и 100 000 лева, за различни срокове (5, 10, 15, 25, 30, 35 и 40) след пенсиониране или оттегляне от активна дейност. Показаните по-долу изчисления са консервативни и приблизителни, т.е. ако теглите посочените суми, в края на съответния период ще останете с пари на разположение.

Можете да изтеглите самия файл pension.xls с изчисления и да променяте стойностите за годините, лихвените проценти и първоначалните вноски и сумата пари във фонда. Примерно, в поредицата от години можете да зададете свои стойности – примерно 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Съответно таблицата ще се преизчисли автоматично.

Изтегляне на файла с изчисленията: pension.xls