Оборване на някои конспиративни теории относно Христовото възкресение – „кражбата на тялото”, „сгрешената гробница” и „легендата”

Оборване на някои конспиративни теории относно Христовото възкресение – „кражбата на тялото”, „сгрешената гробница” и „легендата”

От Брандън Валорани

Оригиналът на английски е публикуван на 22 април 2011 г. на адрес: http://americanvision.org/4364/the-body-snatcher-wrong-tomb-and-legend-theories-of-the-resurrection/

Превод и права върху превода: Михаил Матеев (http://mihailmateev.com/?p=1106)

Празната гробница

Подобно на либералните садукеи и „просветените” гърци по времето на Исус, съвременните скептици вярват, че е невъзможно човек да се съживи, след като веднъж е умрял. Започвайки с презумпцията, че чудеса са невъзможни, скептиците са ограничени от своя светоглед и задължени да търсят натуралистична причина за „чудесата.”  Такъв е случаят с възкресението на Исус. Когато празна гробница се взира в скептиците, те са принудени да съчинят най-невероятните теории, за да обяснят какво в действителност се е случило.

Най-радикалната теория твърди, че учениците на Исус преднамерено са излъгали за възкресението и са откраднали тялото, за да спасят своята репутация. На пръв поглед тази теория може да изглежда правдоподобна. Но нека спрем и помислим за секунда. Къде са учениците след смъртта на Исус? Те се крият – обезсърчени от загубата на своя учител и страхуващи се за своя живот (Йоан 20:19). Ако вие бяхте сред учениците, които се страхуват от властите поради следването на Исус, докато Той е жив, щеше ли преднамерената лъжа да ви даде смелост да се изправите пред преследването и смъртта? Трудно е да си въобразим че тези наплашени и обезсърчени хора биха решили да фалшифицират историята и след това да искат да умрат за нея.

Вярно е, че много хора са умрели за лъжа. От Джим Джоунс от култа Небесни врати, хората, които са измамени от водача на култа, може да са доста силно желаещи да умрат. Би било извънредно рядко, обаче, ако някой преднамерено сглоби лъжлива история и след това да умре за нея с мъченически устрем. Дори е още по-трудно да се повярва, че 11 човека биха отишли на смърт за тази лъжа, без някой от тях да издайничи под напрежението. Още повече, немислимо е, че тези хора могат да основат най-високото и най-етичното в света учение – християнството – на преднамерена лъжа.

В името на разсъждението на скептиците, обаче, нека предположим, че те събират достатъчно храброст да откраднат Исусовото тяло. Ако е така, можели ли са те да преодолеят римските стражи? Религиозните водачи са се страхували, че учениците на Исус е можело да откраднат тялото му (Мат. 27:64). В Мат. 27:65 научаваме, че Пилат облекчава техните страхове и нарежда стража да пази и запечата гробницата. А. Т. Робъртсън, изтъкнат учен по гръцки, казва, че тази фраза е в настоящо повелително наклонение и може да се отнася само за римска стража, а не за охраната на храма. Тази стража е известна като пазителите, които представляват гвардейската част на римския легион. Тази част е може би една от най-великите нападателни и защитни машини, събирани на едно място. Наказанието за войник, който не спазва заповедите в тази част, е било да бъде съблечен и изгорен жив. Изглежда много неправдоподобно, че учениците са можели да преодолеят със сила тази елитна военна част, дори ако са имали куража.

В името на разсъждението на скептиците още веднъж, обаче, нека приемем, че те са надделели със сила над стражата и са откраднали тялото. След като са поразили най-яките мъже на Рим, следващата им стъпка би трябвало да е да претърколят камък, който тежи няколко тона. След това би трябвало да отнесат тялото на Исус, да го скрият от останалия свят и да го пазят по-зорко отколкото римската стража е била способна да го направи. И те са направили всичко това, само за да изживеят остатъка от дните си в разпространение на лъжи за Неговото възкресение и да отидат на своята мъченическа смърт. Вероятно? Едва ли.

Но чакайте! Има хитро извъртане на тази теория. Някои скептици вярват, че тялото на Исус е било откраднато, но не от учениците Му. Вместо това, то е откраднато от римските и еврейските водачи, които са оставили празна гробница, открита от Мария Магдалена. Ако властите са отнесли тялото, те просто биха показали тялото и биха минали на парад по главната улица в деня на Петдесетница! Християнството би умряло на мига. Какво се е случило в действителност? Вместо това, те подкупват войниците да кажа, че учениците са откраднали тялото и убеждават управителя да пощади живота на войниците (Мат. 28:11–15).

Оборване на теорията за „сгрешената гробница”

Може би мъглата в ранната утрин жените отиват до празната гробница. Но тя се оказва грешната гробница! След това Петър и Йоан отиват на тази сгрешена гробница, а после и другите ученици, и след това и евреите и римляните, и дори ангелът отива на сгрешената гробница! Отново, тази теория не работи. Властите са можели да посочат коя гробница е правилното погребално място на Исус и да спрат цялото вълнение в един миг.

Оборване на теорията за „легендата”

Друга теория твърди, че възкресението е просто легенда, която е разработвана във времето и е била записана по-късно в Библията като факт. Има няколко основни проблема с тази теория. Първият е фактът, че библейският разказ разкрива засрамващи подробности за учениците. Докато те се крият със страх след разпъването на кръст, жените (една от които – бивша проститутка) открива празната гробница! Една наистина приказна история би обрисувала последователите на Исус като герои и не би почела жени. Вторият проблем е че защитниците на тази теория все пак трябва да обяснят факта, че учениците претърпяват преследване и мъченическа смърт за своята вяра. Биха ли умрели те за мит, който сами са създали? Няма такъв шанс.

Исус пресича в едно времето и пространството, когато идва на тази Земя да умре за нас и да стане от гроба. Лекарят Лука пише в Деяния на Апостолите 1:3, че Исус “представи Себе Си жив след страданието Си с много верни доказателства, като им се явяваше през четиридесет дни и им говореше за Божието царство.” Професор Томас Арнолд, който е завеждал катедра по съвременна история в Оксфордския университет, пише: “От много години имам навика да  изучавам истории от други времена и да изпитвам и претеглям свидетелствата на онези, които са писали  за тях, и не знам факт в историята на човечеството, който да е доказан от по-добро и по-пълно свидетелство от всеки вид, за разбиране на честния изследовател, от великия знак, който Бог ни е дал, че Христос е умрял и възкръснал от мъртвите.”[1]


[1] Thomas Arnold, Sermons on Christian Life, Its Fears and Its Close, 6th ed. (London, 1854), 324.

 

Свързани статии:

Влиянието на Христовото възкресение върху обществото

Други статии от категория Християнство