Влиянието на Христовото възкресение върху обществото

Възкресението на Христос е основа на християнската вяра. А християнството е основния двигател за развитието на обществото.

В Първо послание към коринтяните, глава 15, апостол Павел казва:

12. Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите?

13. Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен;

14. и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.

15. При това, ние се намираме и лъжесвидетели Божии; защото свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не се възкресяват;

16. защото, ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен;

17. и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си.

18. Тогава и тия, които са починали в Христа, са погинали.

19. Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление.

20. Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите.

21. Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите.

22. Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят.

23. Но всеки на своя ред; Христос първият плод, после, при пришествието на Христа, тия, които са Негови.

Тази вяра движи света. Поради тази вяра християните са умирали на римските сцени срещу лъвовете на Нерон, отказвайки да се отрекат от нея, и като вярват, че ще бъдат възкресени при Второто идване на Христос, поради тази вяра Гутенберг прави печатната машина – за да може Божието слово да достигне до колкото се може повече хора (повече за влиянието на християнството върху оформянето на Западната цивилизация можете да прочетете тук), също така християнската вяра е основа на гражданското общество на разделение на властите.

Бил съм в Гърция по време на Великден – там този ден се тачи повече отколкото Нова година. Ако човек разсъждава внимателно, ще види, в това има голям смисъл. Вечният живот, обещан от Бог за онези, които вярват в Христос като спасител, е действително потвърден чрез възкресението на Исус Христос. Тази вяра е обща основа за всички спасени Божии хора – православни, католици, протестанти.

Христос възкръсна!

Честит Великден на всички!