Софтуер

Софтуерът е „душата“ на компютъра. Той прави „тялото“ (хардуера) да оживее.

За да ползвате дълго време компютъра си и да можете да вършите нормално работата си на него, е препоръчително операционната ви система да е винаги актуализирана, да имате надеждна антивирусна програма и надежден софтуер за архивиране и възстановяване на дялове и файлове от харддиска му.