Multimonitor

December 31, 2009

Мултимониторни системи. За какво служат те и какви са техните предимства. Можете да прочетете в статията Многомониторен компютър.