Операционна система

Първото нещо, което се вижда при включване на компютъра, е операционната система (ОС). Операционната система е специфичният софтуер, който ви позволява изобщо да работите на компютъра.

Операционните системи са различни. Най-разпространените са операционните системи от фамилията Windows, Macintosh, Linux и други. Към октомври 2009 година, по информация, извлечена от Уикипедия към 31 декември 2009 г., делът на Windows при клиентските опеационни системи е 91%. С други думи, на всеки 10 от 11 компютъра, които се ползват като обикновен компютър (т.е. като личен компютър, работна станция, PC ) е инсталиран Windows. По тази причина твърде вероятно е и на вашия компютър да е инсталиран Windows.

Защо Windows е толкова разпространен? Защото е удобен за работа от начинаещи потребители. Това е и причината тази операционна система да се разпространява масово нелегално. При този начин на разпространение се ползва многократно един и същи лицензен номер. При поредното обръщане на компютъра за обновяване на операционната система до най-актуалното състояние се подава и този лицензен номер. В компанията Майкрософт, която е производител на тази операционна система, разпознават, че този лицензен номер се използва многократно и го блокират. Блокирането се изразява в отказ от получаване на обновявания (ъпдейти) на вашия Windows.

Защо е важно вашата операционна система да е винаги обновена? Обновяванията представляват допълнения към операционната система с предназначение да осигурятдопълнителни данни, които са необходими за правилната работа на операционната система с различни устройства, като новоизлезли принтери, скенери и прочее или да отстранят различни проблеми, които не са били решени при първоначалното й създаване. С течение на времето, такива нерешени проблеми стават известни и злонамерени хора могат да напишат собствен софтуер, който да се възползва от наличните проблеми в операционната система и така да проникнат във вашия компютър. Ето защо е важно вашата операционна система да е винаги обновена. А легално закупената операционна система се обновява винаги.

Няколко думи за другите ОС:

Macintosh: Тази платена ОС (нарича се още и накратко Mac) обикновено се доставя заедно с компютъра. Напоследък се продава за инсталиране и самостоятелно от инсталационен диск. Това означава, че скоро може би ще започне да се разпространява и нелегално. В този случай важат същите неща, казани за Windows.

Linux: това е операционна система с отворен код, базирани на Unix (оттам и подобното име) и се разпространява безплатно, като за някои дистрибуции се предлага платена поддръжка. Отговорността за обновяването е на всеки неин потребител.

Извод

Като извод може да се каже, че операционната ви система трябва да е винаги обновена. Легално закупените операционни системи се обновяват винаги.