Основите на обществения ред

Основите на обществения ред
Основите на обществения ред

Основите на обществения ред

Читателски дневник и избрани моменти от "Основите на обществения ред" от Р. Дж. Ръшдуни глава 1: "Апостолската изповед на вярата и конфесионализмът" "Всяко отричане на конфесионализма е основано или на лицемерие, или на невежество." "Изповедта на вярата е повече от просто стандарт за членство на църквата. Тя е минималното определение на вярата. И тя е лична: “Вярвам,” credo. Тя е повече от вярата на църквата: тя е вярата на вярващия....Индивидът потвърждава всеки член на изповедта, от Бога като всемогъщ Баща и Създател до прощението на греховете и възкресението на тялото, като своя лична вяра. Именно в това западното християнство се различава от източната църква. Първо лице множествено число, “ние,” е гръцката изповед. Западните църкви следват латинската формула, “аз вярвам.” От значе...