Читателски дневник и избрани моменти от “Основите на обществения ред” от Р. Дж. Ръшдуни

глава 1: “Апостолската изповед на вярата и конфесионализмът”

“Всяко отричане на конфесионализма е основано или на лицемерие, или на невежество.”

“Изповедта на вярата е повече от просто стандарт за членство на църквата. Тя е минималното определение на вярата. И тя е лична: “Вярвам,” credo. Тя е повече от вярата на църквата: тя е вярата на вярващия….Индивидът потвърждава всеки член на изповедта, от Бога като всемогъщ Баща и Създател до прощението на греховете и възкресението на тялото, като своя лична вяра. Именно в това западното християнство се различава от източната църква. Първо лице множествено число, “ние,” е гръцката изповед. Западните църкви следват латинската формула, “аз вярвам.” От значение е, че до наши дни латинското християнство и западните църкви са били свидетели на дълга поредица от реформи, множество призиви към верните да се върнат към вярата, защото приоритетът на изповедта е вярата на вярващия, а не вярата на църквата.

Апостолската изповед се различава от изповедите на всички други религии, били те хуманистични, будистки, мюсюлмански, индуски или други. Вярата на всички други религии е в съвкупност от идеи или твърдения относно реалността. Те могат да са вяра във върховенството на човека, или върховенството на нищото, или в служението на даден човек (Мохамед като пророк), или върховен дуализъм или монизъм, но в края на краищата всички те изискват вяра в определени идеи или твърдения. Апостолската изповед е коренно различна: тя дава обобщение на историята, създадена от Бога Всемогъщия Баща, изискваща спасение чрез Исус Христос, Неговия единороден Син, Който влезе в историята, живя, умря и беше възкресен в историята, и сега е Господар и Съдия на историята. Неговото свято събрание действа в историята, която кулминира във възкресението на всички и вечния живот. Следователно, цялата изповед е декларация относно историята.

Изповедта започва, “Вярвам,” но както видяхме, това не е потвърждаване на определени идеи и схващания, а съгласие с историята такава, каквато Бог я е създал, изкупва я и я управлява. Небиблейският конфесионализъм е активен: той включва решението на индивида относно някаква съвкупност от идеи и схващания. Библейският конфесионализъм е съгласие с Божието сътворение, изкупление и управление; той е пасивен, защото потвърждава действие на изкупление от Триединния Бог, в което човекът е просто получател по благодат. Но тази пасивност е основата на истинска активност: сега човек под Бога се движи на основата на истински закон, на основата на канона на Писанието, за да упражнява господство над земята в името на Триединния Бог. Следователно християнският конфесионализъм е основополагащ за Западния активизъм, конституционно право и надежда по отношение на историята.”

{ 0 comments }

Предварителни бележки:

1. Този постинг е предназначен за лично ползване. Нещо като лична бележка на определена тема. Това означава, че не е написан, за да се търси полемика и спор по нещата, които ще бъдат написани по-долу, а е с цел придаване на словесна форма на неща, които смътно съм долавял, но по причина на предишна неспособност да уловя причините, съм бил неспособен да го направя по-рано.

 

Чета НФ разкази и романи от малък. Пак оттогава чета и научна и научнопопулярна литература за Космоса.

Специално при романите, а също и  в повечето разкази, но в по-съкратена форма, настъпва момент, в който авторът, чрез устата на някой от героите в творбата, започва да говори на философска тематика. Смисълът на живота и прочее.

Проблемът е, че ако човек сравни тези философски идеи, няма да намери единен отговор, а само най-различни идеи и по тази причина в главата му би настъпило единствено едно голямо объркване. В голямата част от тези идеи обединяващият признак е техния атеистичен произход. Всеки автор се опитва да обясни как животът е произлязъл от материята (творба) или чрез времеви парадокс на засяване на начални живи клетки (творба), или как извънземните всъщност са преобразувани земяни (“Една одисея в космоса през 2001-та година” от А. Кларк).

Не по-различно е положението и с австралийския научно-фантастичен сериал от 4 сезона “Фарскейп“. Във всеки един момент всякакви опити за транцедентален морал извън самите герои бива осмиван, отричан и игнориран. В края на сериала се разбира, че една от главните героини – Заан – жрица от извънземен свят, всъщност е еволюирало растение… [продължение…]

{ 2 comments }

A shining city on a higher hill – Christianity and the next New world

8 December 2012

Записки за лично ползване по книгата “A shining city on a higher hill – Christianity and the next New world” на James Heiser.

1 comment Прочетете цялата статия →

Why we should go to Mars

10 May 2012

Why we should go to Mars (theological defence of space colonization)   In Genesis 1:26-28 God says to man, represented by Adam and Eve, to conquer the whole earth, the whole world. And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the […]

0 comments Прочетете цялата статия →

Защо трябва да отидем на Марс

8 May 2012

Защита на космическата колонизация от библейска гледна точка.

0 comments Прочетете цялата статия →

Икономическата жизнеспособност на колонизацията на Марс

15 January 2012

Изследвана е икономическата жизнеспособност на колонизирането на Марс. Показано е, че от всички други небесни тела в Слънчевата система, различни от Земята, Марс е уникален с това, че той има ресурсите, нужни за поддържане на население с достатъчен размер, за да създаде на място нов клон на човешката цивилизация. Също така е показано, че макар на Марс да липсват каквито и да са материали за търговия, които могат директно да бъдат експортирани към Земята, орбиталните характеристики и други физически параметри на Марс му дават уникално предимство като позиция, което ще му позволи да действа като основно звено в поддръжката на добивните дейности в астероидния пояс и другаде в Слънчевата система. Изследван е потенциалът на междупланетните транспортни системи от краткосрочното бъдеще и е показано, че с много скромен напредък в исторически мащаб системите могат да бъдат използвани, което ще позволи на отделни хора и семейства да емигрират на Марс по своя лична преценка. Мотивите им да правят това ще бъдат по много начини подобни на историческите мотиви на европейците и други да дойдат в Америка, включително по-високите нива на заплащане в икономика, в която работната ръка не достига, бягство от традицията и потисничеството, както и свободата да преследват собствените си творчески желания в един неопитомен и неразчертан свят. При условията на такава едромащабна имиграция, продажбата на недвижими имоти ще добави значим източник на доходи за планетната икономика. Потенциалното увеличаване на стойността на недвижимите имоти след тераформиране ще осигури достатъчен финансов стимул то да бъде осъществено. По аналогия с времето, когато американската граница се е премествала все повече и повече на запад, социалните условия на Марс ще я направят тенджера под налягане за изобретения. Тези изобретения, лицензирани за Земята, ще повишат и земния, и марсианския жизнен стандарт и ще осигурят голям доход за издръжка на развитието на колонията.

1 comment Прочетете цялата статия →

Обучение как се прави видеоклип

20 December 2011

И така, ти имаш мнение и искаш да го заявиш? Или някоя телевизия те е интервюирала, журналистката е записала 15 минути, но накрая в новините са излъчили само 3 минути – и то не най-важните 3 минути? Всяка седмица в събота предлагам по едно индивидуално безплатно дистанционно 90-минутно обучение как да си направиш видеоклип с […]

0 comments Прочетете цялата статия →

Библейска реформа на социалните грижи

24 October 2011

Какво казва Библията за социалните грижи и как може да се проведе практическа реформа от сегашната хуманистична система за социални грижи до библейската система за социални грижи. Кратко изложение на тези принципи.

0 comments Прочетете цялата статия →

Преглед на същинското “Въведение” от книгата “Поробената воля” на Мартин Лутер

20 July 2011

“Въведение” е първата глава от “Поробената воля” на Мартин Лутер. Твърде кратка спрямо останалите шест глави от книгата, тя е обръщение на Лутер към Еразъм, в което той се аргументира за забавения отговор (“Поробената воля” (De servo arbitrio) е книга-отговор на “За свободната воля” (De libero arbitrio diatribe sive collatio) на Еразъм). Тук Лутер, макар […]

0 comments Прочетете цялата статия →

Преглед на главата “Историческо и теологично въведение” от книгата “Поробената воля” на Мартин Лутер

19 July 2011

Началната глава на книгата “Поробената воля” се нарича “Историческо и теологично въведение” и описва живота и идеите на Еразъм Ротердамски и Мартин Лутер. От каталожното описание на книгата може би най-силния сред многото силни абзаци е следният: … волята на човека е поробена и човекът се нуждае от върховния избор на Бога, за да бъде спасен. […]

0 comments Прочетете цялата статия →