A shining city on a higher hill – Christianity and the next New world

Размисли относно научната фантастика и мястото на човека във Вселената след гледането на Сезон I на сериала “Фарскейп”

{ 2 comments }

Записки за лично ползване по книгата “A shining city on a higher hill – Christianity and the next New world” на James Heiser.

{ 1 comment }