Защо трябва да отидем на Марс

Планетата Марс

 

Защо трябва да отидем на Марс

(богословска защита на космическата колонизация)

В Битие 1:26-28 Бог казва на човека в лицето на Адам и Ева да завладеят цялата земя, целия свят.

В Евангелие от Йоан 3:16 се казва, че Бог толкова възлюби света, че даде единородния Си Син, за да го спаси. Гръцката дума, използвана за „свят“ е „kosmos„.

В началото на книгата Битие виждаме, в първа глава, стихове 7 и 8,че Бог сътвори моретата и небето във втория ден. Това небе не е небето, в което Бог обитава. Исус, при разпита му в Ерусалим, казва, че Царството Му не е от този свят (Йоан 18:36). Местообиталището на Бог не е от този свят.

В същото време виждаме, че небето, което Той създаде, е част от цялото творение, целия свят, или, ако използваме гръцката дума – целия Космос.

Някой ще възрази, че небесните тела са дадени „за знаци и за показване времената, дните и годините; и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята“ (Бит 1:14, 15).

Така е, но Библията е инклузивна, обобщаваща, когато говори за нещата. В първа глава на Битие се казва, че Бог иска да създаде човека.

Бит 1:26: И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

В следващия, 27-ми стих, се казва, че Бог създаде човека. И малко по-нататък се говори, че ги създаде като мъж и жена.

Бит 1:27: И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.

Има ли разлика между мъжа и жената? Несъмнено има. Но и мъжът, и жената са хора, под обобщеното название „човек“.

По същия начин небесните светила – звезди, планети, техните спътници, астероиди и прочее небесни тела, обобщено служат за всичко онова, което споменахме по-рано – за отмерване на времето чрез движението им по небесната сфера и за осветяване. Несъмнено някои от тези небесни обекти имат и по-различно предназначение, а именно, тъй като са част от цялото творение, целия космос, те попадат в заповедта, която Бог даде на човека (мъжа и жената), след като ги създаде: да завладеят земята.

Бит. 1:28: И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и завладейте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.