Обзор на образованието в пуританска Нова Англия през 17. век

Първите пуритани идват в Америка около 1629-1630 година, около десетина години след пилигримите. За разлика от тях, пуританите са били с добро образование и са принадлежали към горния сегмент от средната класа. Повече от сто от тях са завършили английските университети Оксфорд и Кеймбридж. Само 6 години след пристигането си в Новия свят, пуританите от Масачузетс Бей Къмпани основават колежа Харвард (по-късно става университет) в град Кеймбридж, Масачузетс, където да учат децата им

*

И така, в какво се е състояло образованието в пуританска Нова Англия през 17. век?

Най-късно до пет-шестгодишна възраст децата са се научавали да четат и пишат – независимо дали са придобили тези способности вкъщи или в частно училище. От видеото по-долу (в третата минута: 3m18s до 3m39s) може да се види метод за обучение, който се е прилагал по онова време и в Европа, и в Америка.

Видео: Пуританско семейство от Нова Англия; образоването на детето вкъщи е показано от 3m18s до 3m39s

Обучението в основното училище е продължавало 7 години и се е състояло от: граматика, реторика, аритметика, латински, (старо)гръцки, (старо)еврейски (и това не е семинария /гимназиално ниво/, а общообразователно ниво преди гимназиалното ниво).


Колежанското (гимназиалното) ниво
е било с продължителност 3 години:
– граматика, логика, реторика, аритметика, геометрия и астрономия
– метафизика, етика, естествена наука, древна история…
… всичко това – преподавано на латински

*

С такава система на образование нивото на грамотност от било 99%, дори по границите на заселване.

*

Вместо заключение, ето как е изглеждало цялото обучение накратко:

Обучение преди формалното започване на образованието (до 5-6 годишна възраст)
Четене, писане

Основно училище/прогимназия (7 години)
Граматика, реторика, аритметика
Латински, (старо)гръцки, (старо)еврейски

Колеж (гимназиално ниво) (3 години)
Хуманитарни науки: граматика, логика, реторика, аритметика, геометрия, астрономия
Философия: метафизика, етика, естествена наука
Също така: (старо)гръцки, (старо)еврейски, древна история

***

Използвана литература (информацията е извлечена на 05. февр. 2011 г.):

Pilgrims & Puritans:  American Pilgrims and Puritans.  17th century differences, distinctives, and decline:

http://www.billpetro.com/v7pc/ и http://www.billpetro.com/v7pc/08_Pilgrims-Puritans.ppt

Puritan Family of Early New England (3m18s-3m39s) : http://www.youtube.com/watch?v=-WbxiPMg0nQ

Harvard University: http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University

Colonial Period of American Education (ca. 1600-1776): http://www.nd.edu/~rbarger/www7/colonial.html (mirror: http://www.ux1.eiu.edu/~cfrnb/colonial.html)

Материали за допълнително четене (информацията е извлечена на 05. февр. 2011 г.):

Dame School: http://en.wikipedia.org/wiki/Dame_school

The Pilgrims and Plymouth Colony: 1620: http://www.rootsweb.ancestry.com/~mosmd/