Немият писък (The Silent Scream). Пълна версия на филма, с висока резолюция.

Немият писък (The Silent Scream)

Пълна версия на филма, с висока резолюция / Части 1, 2, 3, 4, 5 (с разрешение от APF)

(горе е целият филм на английски език, в края на статията има 3 части от филма, дублирани – с не толкова добро качество като озвучаване и като превод – на български език. Който не знае английски – нека гледа тях, но те не са целия филм.)

Публикувано с разрешение от Рой Тидуел (Roy Tidwell) от Америкън Портрит Филмс (American Portrait Films), при условие, че са показани следните данни:

VHS/DVDs Available
American Portrait Films
Call 1-800-736-4567
www.amport.com

Това е изпълнено както е било поискано. Това видео е напълно легално.

Немият писък – абортът като детеубийство

Класическият филм на д-р Бернард Натансън, който разтърси света. Той обяснява процедурата на абортиране чрез изсмукване, последвана от действително абортиране в първия триместър, което се наблюдава чрез ултразвук. Зрителят може да види покъртителните опити на детето да избегне изсмукващата кюрета, като през това време сърдечният му пулс се удвоява, както и да види „немият писък”, когато неговото тяло се разкъсва. Отлично средство да се помогне на хората да видят защо абортът е убийство. Най-важният филм за аборта, правен някога. Този филм е променил мнението за аборта на много хора.

Въведение от д-р Бернард Натансън, презентатор. Той описва технологията на ултразвука и как, за пръв път изобщо, можем да видим във вътрешността на утробата.

По-нататък д-р Натансън описва ултразвуковата техника и показва макетни образци на бебето в утробата. Триизмерен макет на развиващ се фетус, на възраст от 4 седмици до 28 седмици. Показвани са и е обяснена употребата на инструментите на гинеколога, предназначени за аборт, както и видео на гинеколог, извършващ аборт чрез изсмукване.

Д-р Натансън говори за гинеколога, който се е съгласил да позволи този аборт да бъде филмиран с ултразвук. Гинекологът е бил много опитен, като е направил над 10 000 аборта. Разбираме, че получения ултразвуков филм от аборта, който той е извършил, толкова го е ужасил, че никога повече не е направил друг аборт.

Този клип започва с ултразвук на фетуса (момиче), което ще бъде абортирано. Момиченцето се движи в утробата. Нейният пулс е 140 удара в минута – в моментите, когато смуче пръста си. Когато засмукващия връх на инструмента на гинеколога започва да навлиза в утробата, детето се повдига и се движи яростно, за да избегне инструмента. Устата й е видимо отворена в „ням писък.” Сърдечният ритъм на детето силно се ускорява (до 200 удара в минута), когато усеща агресията. То яростно се движи, като прави покъртителен опит да избегне инструмента. Засмукващият връх на инструмента започва да откъсва крайниците от неговото тяло, като накрая в матката остава само главата му (прекалено голяма, за да бъде издърпана от матката цяла). Гинекологът се опитва да строши главата му със своите форцепси, така че да може да бъде извадена. В опит да лишат процедурата от човешки елемент, гинекологът и анестезиологът говорят за главата на детето като „номер 1.” Гинекологът строшава „номер 1” с форцепсите и го отстранява от матката.

Разкрита е статистиката за абортите, както и кой има полза този извънредно доходоносен бизнес да бъде развиван. Днес клиниките се отдават като франчайз и има изобилни свидетелства, че много от тях се контролират от организираната престъпност.

Жените също са жертви. На тях не им се казва за истинското естество на нероденото дете, нито фактите за процедурата по аборта. Матките им се перфорират, инфектират, разрушават и стерилизират. Всичко това в следствие на операция, за която не са имали истинско знание. Филми като този трябва да бъдат включени като част от процедурата за „информирано съгласие”. NARAL (Националната лига за действие по правата на аборта – National Abortion Rights Action League) и Планирано родителство (Planned Parenthood) биват обвинени в конспирация на мълчанието, в държане на жените в неведение относно действителната същност на аборта.

Накрая д-р Натансън споделя своята професионална компетентност. Той е бивш гинеколог по абортите, като е бил директор на най-голямата клиника в Западния свят.

***

Първите 20 минути от филма с български дублаж:

част 1 (5 мин. 25 сек.):

част 2 (9 мин. 35 сек.):

част 3 (2 мин., 49 сек.):