Защо не празнувам Баба Марта?

Слагат огромна мартеница на монумента на монумента на Богородица в Хасково. В отразяването от бТВ пък казват, че „Имаше и хора, които се питаха защо и е на Богородица  – мартеница, тъй като статуята е символ на християнството, а  мартеницата е част от езически ритуал.“

Мартеницата е езически символ. Богородица е майката на Христос. Към нея има култ при православието и католицизма. (Няма да обсъждам подробно богословската необоснованост на този култ. Дадено е едно име за спасение, и то е Христовото име. Също така Христос е застъпникът, а не майка му.)

Тук става дума за цивилизационно-религиозен сблъсък между, от една страна, християнството, представено чрез статуята на Богородица, и езичеството, представено чрез мартеницата, от друга страна.

Има честни православни християни, които се питат риторично какво общо имат Богородица и мартеницата. И са прави – нищо общо нямат. Но представител на туризма казва, че по този начин щели да се привлекат много туристи. Търговците трябва да бъдат изгонени от храма.

Казваме, че православието е традиционно вероизповедание за България. Макар че съм реформиран калвинист, в случая подкрепям православието като клон от християнството. Нека да бъдем православни (тоест християни) докрай и да съборим този езически идол.

Лично се познавам с политически активни консервативно ориентирани осъзнати православни. Ако има надежда за православието, то тази надежда е в тях. Би трябвало православната църква в Хасково, а защо не и Светия Синод в София, да вземе отношение по въпроса и въз основа на религиозната власт, която им е дадена, да наложат забрана спрямо тази мартеница, а съответно общината да свали тази мартеница. Така се прави в една християнска цивилизация.

За съжаление, православието се е оттеглило от земните дела и е изпаднало в тясноличностна религия. Част от проблема е доктрината „филиокве„(произлизането на Святия Дух само от Отца, но не и чрез Сина), а от нея пък следва доктрината за цезаропапизма (върховенството на държавата над църквата и религията), и следователно нещата, описани в последните 2 изречения от последния абзац няма да се случат.

Въпреки това на мен не ми е все едно. Тъй като съм християнин, не чествам езически обичаи и не празнувам Баба Марта. И тъй като съм осъзнат реформиран калвинист, не оставям нещата, без поне да изразя мнение.