Защо не празнувам Баба Марта?

by Михаил Матеев on March 1, 2010 · 2 comments

in Държава, Общество, Политика, Християнство

Слагат огромна мартеница на монумента на монумента на Богородица в Хасково. В отразяването от бТВ пък казват, че “Имаше и хора, които се питаха защо и е на Богородица  – мартеница, тъй като статуята е символ на християнството, а  мартеницата е част от езически ритуал.”

Мартеницата е езически символ. Богородица е майката на Христос. Към нея има култ при православието и католицизма. (Няма да обсъждам подробно богословската необоснованост на този култ. Дадено е едно име за спасение, и то е Христовото име. Също така Христос е застъпникът, а не майка му.)

Тук става дума за цивилизационно-религиозен сблъсък между, от една страна, християнството, представено чрез статуята на Богородица, и езичеството, представено чрез мартеницата, от друга страна.

Има честни православни християни, които се питат риторично какво общо имат Богородица и мартеницата. И са прави – нищо общо нямат. Но представител на туризма казва, че по този начин щели да се привлекат много туристи. Търговците трябва да бъдат изгонени от храма.

Казваме, че православието е традиционно вероизповедание за България. Макар че съм реформиран калвинист, в случая подкрепям православието като клон от християнството. Нека да бъдем православни (тоест християни) докрай и да съборим този езически идол.

Лично се познавам с политически активни консервативно ориентирани осъзнати православни. Ако има надежда за православието, то тази надежда е в тях. Би трябвало православната църква в Хасково, а защо не и Светия Синод в София, да вземе отношение по въпроса и въз основа на религиозната власт, която им е дадена, да наложат забрана спрямо тази мартеница, а съответно общината да свали тази мартеница. Така се прави в една християнска цивилизация.

За съжаление, православието се е оттеглило от земните дела и е изпаднало в тясноличностна религия. Част от проблема е доктрината “филиокве“(произлизането на Святия Дух само от Отца, но не и чрез Сина), а от нея пък следва доктрината за цезаропапизма (върховенството на държавата над църквата и религията), и следователно нещата, описани в последните 2 изречения от последния абзац няма да се случат.

Въпреки това на мен не ми е все едно. Тъй като съм християнин, не чествам езически обичаи и не празнувам Баба Марта. И тъй като съм осъзнат реформиран калвинист, не оставям нещата, без поне да изразя мнение.

{ 2 comments… read them below or add one }

Митко March 1, 2010 at 10:16

Принципно погледнато, си прав – всичко, което е извън Пътя, не ни води до Отца. Но в случая, това може би е твърде задълбочен поглед. На мартеницата в наши дни, може да се гледа просто като на символ на желанието ни да спомогнем ближните ни да са здрави, весели, активни… т.е. като на израз на обичта ни към ближния, което е в основата и на самото християнство. Важно ли е как е възникнал даден обичай, ако към момента неговите прояви са други! Е, разбира се, мартениците не са част от християнстовото, но само защото църквата не се е сетила да им придаде християнски смисъл и да ги направи част от него. Защото за много други, уж християнски неща, всъщност е постъпвала точно така.

Reply

Михаил Матеев March 1, 2010 at 14:57

За разлика от Рождество Христово, което се празнува на 24/25 декември и по същество представлява покръстен езически празник на Слънцето, винаги на 1 март в българското общество се подчертава езическия произход на мартениците, и особено връзката им с прабългарското езичество. По тази причина в българското общество няма никаква връзка между християнството и мартениците, дори и само като някаква обич към ближния.

А църквата не се е сетила да им придаде християнски смисъл, защото църквата, която действа на българска територия, е православната църква. Тя, за разлика от католическата църква на Запад, е далеч по-малко ангажирана с обществено преустройство. Оттам и липса на такова възприемане и покръстване на този обичай.

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: