Капиталистически манифест

В годината*, отбелязваща 150-тата годишнина от Комунистическия Манифест, Мерил Матюс Джуниър и Морган О. Рейнълдс от разположения в Далас Национален център за политически анализ, направиха план на изработен по същия модел Капиталистически Манифест – определящ последиците от правата за частна собственост и правото да се договаря.

Следват най-съществената част от тяхната програма с цел поставяне на край на благодетелната държава и възстановяване на индивидуалните свободи:

  • Потвърждение на правото на индивидите да отдават под наем, да продават или да използват своята собственост според каквото и мирно да решат, дотогава, докато не посягат на правата на другите.
  • Плосък подоходен данък, установен на най-ниското ниво, съвместимо с фискалното ограничение, и отменяне на всички наследствени данъци и ограничения.
  • Гаранция за правата на собственост на всички имигранти и дисиденти.
  • Оттегляне от Международния Монетарен Фонд и Световната Банка – и отменяне на всички кредитни монополи.

Техният манифест също така призовава към възстановяване на пазарните прерогативи чрез отнемане и децентрализиране на много от настоящите държавни функции.

  • Премахване на финансирането за Федералната комисия по съобщенията и Департамента по транспорта.
  • Отнемане на държавно притежаваните заводи и други средства за производство, като държавната корпорация Tennessee Valley Authority, Амтрак, Пощенските служби на САЩ и Федералната администрация по авиация – както и Министерството на Земеделието.
  • Подтикване към труд чрез отмяна на помощите за безработица и законите за минимална надница.
  • Отмяна на законите, които ограничават мобилността на капитал и труд.

Накрая, те отхвърлят прякото финансиране на системата на обществените училища и я заменят с подкрепяни чрез данъци ваучери за образование – за да установят конкуренция и да възстановят правото на родителите да избират как децата им да бъдат обучавани.

Авторите изтъкват, че капиталистите правят своите цели явни, вместо да използват прикритите похвати, обичайни за анти-капиталистите.

Капиталистически манифест

Забележка: През февруари 1848 година, точно преди 150 години, Карл Маркс и Фридрих Енгелс полагат основата на съвременния социализъм и комунизъм като издават “Комунистическия Манифест.” Техният призив за сваляне на капиталистите от власт и преразпределяне на тяхното богатство на работническата класа накрая става водещ принцип зад по-голямата част от обществената политика и икономическата теория. Колко успешен е Манифестът? Обръщайки заявените от Маркс 10 принципа, както ние правим тук, ще прозвучат крайни за много хора. Дори днес, когато бившите комунистически страни бързат да приемат капитализма с надеждата да свършат поколенията на тирания и бедност, много американски политици все още се придържат към целите на Манифеста. За да съберем онези, които отказват да стоят в сянката на Марксовото наследството от война, убийства, класова завист и бедност, ние предлагаме:

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ МАНИФЕСТ

Един призрак броди из Вашингтон – призракът на Капитализма. Всички сили на Благодетелната Държава са се съюзили за свещена хайка срещу тоя призрак: Президентът и кабинетът, Дашл и Гепхарт, бюрократи и лобисти, интелектуалци и медии.

Къде е защитникът на свободните пазари, който да не е бил охулван като десен екстремист или по-лош от своя намираш се на власт противник? Къде са защитниците на Благодетелната Държава, които да не обсипват с дамгосващи обвинения в алчност, безчувственост, несъстрадателност онези от нас, които сме потискани от непрекъснато нарастващите данъци, трансфери и правителствени програми?

От тоя факт произтичат две неща.

I. Всички социалистически сили вече признават, че капитализмът е сила.

II. Крайно време е вече капиталистите открито да изложим пред целия свят своите възгледи, своите цели, своите стремежи и на приказките за призрака на капитализма да противопоставим един Манифест, който обявява своите цели.

Теорията на Капиталиста може да бъде обобщена в едно изречение: Защита на частната собственост.

Трудно спечелена, самостоятелно придобита, самостоятелно заработена собственост! Възстановяването на буржоазната индивидуалност, буржоазната независимост, и буржоазната свобода несъмнено е целта. Под свобода се има предвид свободна търговия, свободно продаване и купуване.

Вие ни упреквате, че искаме да предявим отново правата за собственост. Точно така; това е точно което искаме.

Върху какво почива настоящото семейство, буржоазното семейство? Върху капитала, върху частната печалба. Буржоазното семейство ще разцъфне, което е в реда на нещата, когато неговото потомство разцъфва.

И какво от вашето образование! Капиталистите не са изобретили намесата на държавата в образованието; но ние се стараем да променим характера на тази намеса и да спасим образованието от влиянието на бюрократичната управляваща класа.

За тези цели, капиталистите с различни убеждения действат в съгласие да опишат следния Манифест.

1. Потвърждаване правата на частна собственост и договаряне, включително правата да се отдава под наем, да се продава, или да се използва собствеността според каквото и да реши собственикът мирно, дотогава, докато такова използване не посяга на същите права на другите.

2. Плосък подоходен данък, установен на най-ниското ниво, съвместимо с фискалното ограничение.

3. Отменяне на всички наследствени данъци и ограничения.

4. Гаранция за правата на собственост на всички емигранти и дисиденти.

5. Децентрализация на кредита от ръцете на Държавата чрез оттегляне от Международния Монетарен Фонд и Световната Банка, и отменяне на всякакъв кредитен монопол.

6. Децентрализация на средствата на комуникация и транспорт чрез премахване на финансирането за Федералната комисия по съобщенията и Департамента по транспорта.

7. Отнемане на държавно притежаваните заводи и други средства за производство, като държавната корпорация държавната корпорация Tennessee Valley Authority, Амтрак, Пощенските служби на САЩ и Федералната администрация по авиация; премахване Министерството на Земеделието, така че почвата да може да бъде подобрена според децентрализирани, индивидуални планове.

8. Подтикване към труд чрез отмяна на помощите, възнаграждаващи безработицата, и премахване на препятствията към свободно сключени трудови договори, като минималната надница – опит да се утвърди егалитарна работна сила.

9. Свобода за населението да се премества в цялата страна чрез отмяна на всички закони, които ограничават мобилността на капитала и труда.

10. Премахване на прякото финансиране на училищната система, и допускане на конкуренцията между държавните училища и частните училища за парите за образование на родителите, които могат да са под формата на поддържани чрез данъци ваучери.

Капиталистическата революция, която следва тези принципи ще създаде най-радикалния разрив в държавния контрол; не е за учудване, че нейното развитие включва плесница в лицето на съвременния либерализъм.

На кратко, капиталистите навсякъде подкрепят всяко революционно движение срещу съществуващият колективистичен ред на нещата.

Във всички тези движения ние изтъкваме напред, като водещ въпрос на всяко, въпросът за собствеността, без значение каква е неговата степен на развитие във времето.

Накрая, ние се стремим навсякъде към сътрудничество и в споразумение с всички демократични партии от всички страни.

Капиталистите презират да крият своите възгледи и цели. Те открито обявяват че техните цели могат да бъдат постигнати само чрез мирно сваляне от власт на всички съществуващи принципи на Благодетелната Държава. Нека управляващият елит трепери при Капиталистическата революция. Хората, които обичат свободния пазар, нямат какво да губят освен своите окови. Имаме един цял свят за побеждаване.

Капиталисти и работници от всички страни, конкурирайте се!

Подготвено от Морган О. Рейнълдс, Ph.D., и Мерил Матюс Джуниър, Ph.D., при Националния Център за политически анализ, нестопански, непартиен изследователски институт в Далас, Тексас, САЩ.

(оригинална страница: http://reagan2020.us/record/capitalistmanifesto.asp). Превод: Михаил Матеев.

* 1998 година – бел. прев.